Corporate Profile

Company Record
Hangzhou Sungate Chemical Co., LTD.
Business Address:
Room 2008, Fengqi Business Building
No. 129 Dongqing Road
Hangzhou, Zhejiang 310003
CHINA
About
Representative
Mr. Yunfei Chen
Founded
Hangzhou Sungate Chemical Co., LTD.